Siyasetin ezberini gençler bozacak

Türkiye’deki her 100 öğrenciden 97’si eğitim sistemini başarısız buluyor. Gençlerin yüzde 83’ü iyi eğitim almadığını düşünürken, yüzde 84’ü okumak için yurt dışına gitmek istiyor. Siyasi partilerin eğitim vaatleri, gençlerin yüzde 67’sinin oy tercihini değiştirecek.

Gençlerin yüzde 54’ü, ülkedeki hiçbir siyasi partinin kendisini temsil etmediğini düşünüyor

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM ile KONDA Araştırma Şirketi, “Siyasi Partilerin Eğitim Vaatlerinin Seçmen Tercihlerinde Rolü” adlı bir araştırma yaptı. 1950’den bu yana 72 yıldır yapılan tüm genel seçimlerde, siyasi partilerin eğitim vaatleri ve gerçekleşme oranını ilk kez masaya yatırıldı. 18-24 yaş arası 3 bin gençle görüşüldü. Rapordaki tespitler şöyle:

72 YILDIR AYNI VAAT

“1950’den bu yana her seçimde, siyasetçilerin tekrar ettiği eğitim vaatlerinin başında, fırsat eşitliği, YÖK’ün kaldırılması, eğitime erişim, öğretmen yetiştirme, sınavların kaldırılması var. MEB 2019-2023 Stratejik Planı’nda ve 20. Milli Eğitim Şurası’nda sıralansa da hedefler değişmedi. Gençlerin yüzde 54’ü ülkedeki hiçbir siyasi partinin kendilerini temsil etmediğini düşünüyor.”

SİYASİLERE GÜVENMİYOR

“Gençlerin, yüzde 35’i eğitimde en önemli sorunu sınavlar görüyor. Yüzde 34’ü eğitimci niteliği, yüzde 33’ü eğitimin siyasetin kontrolünde olduğunu düşünüyor. Seçmenin yüzde 52’si ve 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 43’ü en sorunlu eğitim kademesi, ‘lise’ dedi. Lisenin hayata ve üniversiteye hazırladığına inanmıyorlar. ‘Eğitim sisteminde problem yok’ diyenlerin oranı yüzde 3 iken, yüzde 97’si problemli buldu.”

“DEVLET SORUMLU”

“Yüzde 90’ı başka hiçbir kuruma bırakmaksızın, nitelikli eğitimin devletin sorumluluğunda olması gerektiğini düşünüyor. Toplumun yüzde 85’i çocuğunun eğitimine devam edebilmesi için her türlü rahatlıktan vazgeçebileceğini söyledi. Toplumun yüzde 80’i, Türkiye’nin ancak eğitim seviyesi yükselirse, güçlü bir ülke olacağına inanıyor.”

SİYASETİN KARNESİ ZAYIF

■ 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 70’i eğitim sistemini sınıfta bıraktı.

■ Yüzde 70’i eğitimin kötüye-çok kötüye gittiğini düşünüyor.

■ Yüzde 2’si eğitimin çok iyi yönde değiştiği kanaati taşıyor.

■ Yüzde 67 için ekonomi, yüzde 47 için eğitim en önemli sorun.

■ Yüzde 95’i eleştirel-sorgulayan nesiller yetiştirilmesini istiyor.

■ Yüzde 45’i üniversite için harcanacak parayla iş kurmayı istiyor.

Son dakikada değişir

Toplumun yüzde 56’sı, 18-24 yaş arası gençlerin yüzde 67’si eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirecek. Gençlerin yüzde 54’ü, toplumun yüzde 43’ü, son dakikada oyunu değiştirebileceğini söylüyor.

Yüzde 83 korkuyor

Toplumun yüzde 74’ü, gençlerin yüzde 83’ü istediği eğitimi alamadığı için korkuyor. Yalnızca yüzde 17 eğitim sisteminin iyi/çok iyi olduğunu düşünüyor. Toplumun yüzde 55’i eğitim sistemini kötü/çok kötü buluyor.

Yüzde 84’ü gitmek istiyor

Gençlerin yüzde 84’ü yurt dışında okumak ve ailelerin yüzde 67’si de imkanları olsa çocuklarını göndermek istiyor. Yüzde 95’i nitelikli eğitimin herkes için parasız olmasını bekliyor.

TEKRAR EDEN VAATLER

-YÖK’ün kaldırılması

-Sınavların kaldırılması

-Eğitimde fırsat eşitliği

-Eğitime erişimin artırılması

-Mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi

-Ögretmen yetiştirmedeki eksikliklerin giderilmesi ve niteliğinin artırılması artırılması

Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu:

Zihinsel soykırım

Araştırma çok açık bir şekilde, yeni nesli kurtaracağına dair toplumu ikna eden siyasi partinin, seçimi kazanacağını gösterdi. Eğitim, siyasetin ezberlenmiş denklemlerini bozabilir. Toplumun yarısından fazlası, eğitimi düzelteceğine inandığı siyasetçi için oyunu değiştirecek. 18-24 yaş arası genç nüfus, seçim sonuçlarına etki edip, Türkiye’nin kaderini belirleyecek. İnsanlar 16 yıl okuyup, sonunda hiçbir şey yapamıyor. İş bulamıyor, iş kuramıyor. Tavsiyemiz öncelikle zihinsel soykırım olan ezberin, müfredattan çıkarılması.”

“BİLEZİK SATTIRIYOR”

“Okulu kıymetli kılmayan hiçbir eğitim sistemi başarılı olamaz. Kazanamayacağı baştan bilinen öğrenciler hayal ve umutlara yönlendiriliyor. Annelerinin kolunda kalan son bileziği okul için satmak mecburiyetinde bırakarak, toplumsal huzur sağlanamaz. Organize sanayi bölgesinde öğrencilerin en çok gitmeyi tercih ettikleri bölüm yüzde 21.5′ le Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri iken, Makine Teknolojisi’nin yüzde 13.8 olması çok iyi düşünülmeli. Organize Sanayi’de güzelliğin ne işi var? Siyasi partilerden, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ için gençler artık taahhüt bekliyor.”

Başa dön tuşu