Emek örgütlerinden 1 Mayıs açıklaması

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada 1 Mayıs işçi bayramına çağrı yapılırken “AKP iktidarı, ayrıcalıklı zümreyi korumak için kaynakları seferber ediyor” denildi.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB 1 Mayıs işçi bayramı için açıklama yaptılar. “Birlikte Değiştireceğiz Birlikte 1 Mayıs’a” başlığıyla yapılan açıklamada ekonomik krize, zamlara vurgu yapıldı.

“Ekonomik, kriz, işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak bile her gün zorlaşıyor” diye başlayan açıklamada halkın karşı karşıya kaldığı işsizlik, açlık ve yoksulluk koşulları ortaya konmaya çalışıldı.

AKP’nin ülkedeki kaynakları, ayrıcalıklı bir zümreyi korumak için seferber ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patronu ve ayrıcalıklı zümreti korumak için seferber etti, etmeye devam ediyor. Bu düzenin devamı için demokrasinin son kırıntıları bile ortadan kaldırılıyor. Demokratik hak olarak elde kalan tek hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

*Bu düzen böyle gitmez. Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkum eden bu akıl dışı düzen Türkiye’nin sırtında bir yüktür.

*Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz.

*Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz.

*Gün şikayet etme günü değildir. Biz tüm sömürülenler, yoksullaşanlar, ezilenler olarak bu düzeni değiştirme, 82 milyonun insanca yaşayacağı bir ülkeyi inşa etme gücümüz var.

TAKSİM YASAĞINI KABUL ETMİYORUZ

*1 Mayıs, İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma günü ülkenin dört bir yanında gücümüzü ve coşkumuzu meydanlara taşıdığımız bir gün olacaktır.

*Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülkemizde de işçilerin ve emekçilerin, bugünü kendi belirledikleri, kentin en merkezi meydanlarında, İstanbul’da da Taksim 1 Mayıs alanında coşkuyla kutlama hakkı vardır.

*Ulusal ve uluslararası mahkemelerce de kabul edilen bu hakkın 2013 yılından beri keyfi biçimde gasp edilmesini, Taksim 1 Mayıs alanının yasaklanmasını kabul etmediğimizi ve Taksim 1 Mayıs meydanı yasağı başta olmak üzere, yasakların kalktığı bir ülke için mücadele kararlılığımızı buradan bir kere daha ifade etmek isteriz.

Başa dön tuşu