AKP’li belediye Basketbol Federasyonu için İBB’yi devre dışı bıraktı

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi, koruma kuruluna takılan eski Abdi İpekçi Spor Salonu’nun imar planı sürecinde, inşaatı geciktirdiği gerekçesiyle İBB’yi devre dışı bıraktı. Belediye, Basketbol Federasyonu’nun birimlerinin de yer alacağı yeniden yapılacak spor kompleksi için hazırladığı planı; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletti. Bakanlık planı onayladı.

Zeytinburnu Belediyesi, “sur tecrit bandı yenileme alanı” içinde kalan yıkılan eski Abdi İpekçi Spor Salonu’nun da bulunduğu dev arazi için 2018 yılında plan değişikliği teklifi hazırladı. Parseller “kısmen turizm+ticaret, özel eğitim, kentsel ve bölgesel büyük spor alanı, park ve yeraltı otoparkı, genel otopark ve yol” olarak düzenlendi. Plan teklifi onay için İBB Meclisi’ne gönderildi. 2019 yılında plan değişikliği bazı düzeltmelerle uygun bulundu.

İstanbul 2 Numaralı Yenileme Alanları Kurulu’nun 15 Eylül 2020 tarihli kararıyla ise plan uygun bulunmadı. Dosya tekrar İBB Meclisi’ne geldi ve 17 Şubat 2022 tarihli oturumda ilçe belediyesine iade edildi. Plan süreci sürüncemede kaldı. Bunun üzerine Zeytinburnu Belediyesi, plan değişikliğini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üzerinde yürütmeye karar verdi. Hazırladığı plan değişikliğini bakanlığa gönderdi. Ve belediyenin plan teklifi bakanlık tarafından onaylanarak 10 Haziran itibariyle itirazlar için askıya çıkarıldı.

İBB MEVCUT PLANLARLA UYUMSUZ BULDU

Planın açıklama raporunda yer alan bilgilere göre Zeytinburnu Belediyesi Basketbol Federasyonu’nun birimlerinin de yer alacağı taşınmazda spor salonunun yapımının gecikmemesi için sadece spor salonunun bulunduğu parsel için ayrı bir plan teklifi hazırladı. İBB Başkanlığı’na iletilen planların henüz meclise gelmediği belirtildi. Bu aşamada ilgili koruma kurulunun düzeltmeleriyle uygun bulunup onama prosedürünün devamı için İBB Başkanlığı’na iletilen yenileme avan projesinin, yapılaşma şartları bakımından mevcut planlarla uyumsuz olduğu gerekçesiyle Nisan 2022’de Zeytinburnu Belediyesi’ne iade edildiği aktarıldı.

“DAHA FAZLA GECİKMEYE MAHAL VERİLMEMESİ İÇİN…”

Raporda; mevzuata göre onama prosedürü devam eden 1/1000 ölçekli uygulama imar planının yok sayılarak mevcut plandaki yapılaşma şartları baz alınarak değerlendirme yapıldığı ve iadesinin kamu yararının yok sayılması ve insanların kullanımına sunulacak bir tesisin topluma kazandırılmasının geciktirilmesine neden olunduğu savunuldu.

İlgili kanunun “3 ay içinde büyükşehir belediye meclisinde görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır” hükmü hatırlatılarak “Kamu kaynaklarının rantabl kullanılmasını hedefleyen plan kararlarını içeren Basketbol Federasyonu’nun birimlerinin yer alacağı taşınmazda spor kompleksinin yapımında daha fazla gecikmeye mahal verilmemesi için sadece ilgili parselde hazırlanan plan teklifinin Büyükşehir Belediye Meclisine intikal ettirilmesi, aksi takdirde ilgili madde uyarınca planlar kesinleşmiş sayılacağından iş ve işlemlerin buna göre yürütüleceği hususunda talebimizle alakalı bir gelişme de olmamıştır” denildi.

Uygulamada gecikmeye mahal vermemek için plan değişikliğinin bakanlık üzerinde yürütülmesinin öngörüldüğü belirtildi.

YÜKSEKLİK 26 METRE

Bakanlığı gönderilen plan teklifinde ileride oluşabilecek kurumlar arası mülkiyet problemini çözmek amacıyla “kentsel ve bölgesel büyük spor alanı” fonksiyonuna “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanları” ve “park” alanı eklenmesi önerisi getirildi. Spor alanında emsal 1, yükseklik 26 metre, sosyal ve kültürel tesis alanında yükseklik 3 kat olarak belirlendi.

Başa dön tuşu